CS / EN

Rezistence roztoče Varroa destructor k tau-fluvalinátu

Mapa je jedním z výsledků projektu QJ 1530148 Management zamezující šíření rezistence roztoče Varroa destructor k akaricidním přípravkům podporovaným MZe.

Mapa je zhotovena na základě molekulárně-biologických testů, které identifikují výskyt bodové mutace L975V v sodném kanálu roztoče, který je spojen s rezistencí roztoče vůči léčivu s tau-fluvalinátem.

Zelené body: stanoviště včelstev, kde jsou roztoči Varroa citliví k tau-fluvalinátu. Použití přípravků s tau-fluvalinátem je účinné.

Červené body: stanoviště včelstev, kde jsou roztoči Varroa s nižší citlivostí k tau-fluvalinátu. Doporučujeme vynechat použití tau-fluvalinátu a ošetření včelstev nahradit léčivem s jinou účinnou látkou.

Žluté body: stanoviště včelstev, kde jsou roztoči Varroa s různou citlivostí k tau-fluvalinátu. Účinek tau-fluvalinátu bude snížený, a proto doporučujeme vynechat jeho použití a ošetření včelstev nahradit léčivem s jinou účinnou látkou.

Tau-fluvalinát je účinná látka, která hubí roztoče a je obsažena v těchto přípravcích dostupných v ČR: Gabon PF 90; M1-AER; MP-10 FUM.

Roztoči byli analyzováni ze vzorků zimní měli a přímých sběrů ze včelstev v různých letech, které jsou na mapě zobrazeny v jednotlivých vrstvách. Přiblížením mapy můžete zjistit, jaká byla situace v blízkosti vašich včelstev.

Mapa znázorňuje výskyt citlivých, rezistentních a smíšených populací roztočů Varroa na základě detekce bodové mutace v genu pro sodný kanál. Sodný kanál je bílkovina, která je součástí buněčné stěny a slouží k transportu iontů pro správnou funkci buněk a tím pádem i celého organismu. Léčiva ze skupiny pyretroidů, která se používají k likvidaci roztočů Varroa, se vážou na specifickou část sodného kanálu, tím zablokují jeho funkci a roztoči uhynou. Tau-fluvalinát je jedním ze zástupců látek ze skupin pyretroidů. Jeho častým nebo nesprávným používáním, se však v populaci roztočů může objevit rezistence (odolnost) a roztoči pak přežijí i v jeho přítomnosti. Přežívající roztoči mají v genu kódujícím tvorbu sodného kanálu nepatrnou změnu – bodovou mutaci, která zaměňuje jedinou molekulu aminokyseliny ve struktuře sodného kanálu. Ve výsledku se však mění celé prostorové uspořádání sodného kanálu a podáním léčiva nedojde k zablokování životně důležitých transportů iontů u roztoče. Pro včelstva s takovou populací roztočů znamená pak podání léčiva sníženou nebo vůbec žádnou účinnost.

 

Mapa – Výskyt bodových mutací v genu pro sodný kanál u roztoče Varroa destructor

 

Odkaz na původní článek